Color stone & Pearl

مرجان (Coral)

فرهاد زندی

مهندس فرهاد زندي فارغ التحصيل مهندسي جواهرسازي و گوهر شناسي از دانشگاه جورج براون کانادا،Gem-A انگلستان، GIA و ISG آمريکا
 گوهرشناسی
مرجان دریایی یکی از جانوران ساده است که حدود 540 میلیون سال پیش بر روی زمین ظاهر شده اند و به دو نوع سخت و نرم تقسیم می شوند. برخی از مرجان ها می توانند ماهی های کوچک و پلانکتون ها را شکار می کنند ولی با این حال آنها بخش اعظم انرژی و مواد غذایی خود را با کمک فتوسنتز جلبک های تک سلولی همزیست به دست می آورند.
مرجان ها می توانند تک جنسی یا دو جنسی باشند و در هر یک از این حالت ها می توانند تولید مثل جنسی و غیرجنسی داشته باشند. تولید مثل این امکان را برای مرجان ها فراهم که در نواحی جدید ساکن شوند.
زمانی که مرجان ها برای ساخت اسکلت خود کربنات کلسیم ترشح می کنند میزان اشباع کربنات کلسیم در دریا کاهش یافته و این امر سبب می شود دی اکسید کربن موجود در دریا حل شده و درنهایت دی اکسید کربن اتمسفر کاهش یابد که این فرآیند موجب کاهش اثرات گازهای گلخانه ای می شود، از این رو وجود مرجان ها بسیار حائزاهمیت است.
زیورآلات ساخته شده با مرجان در زمان های مصرباستان و ماقبل تاریخ اروپا مورد استفاده بوده است. یونانی ها برای حفاظت از کودکان در برابر خطر از مرجان استفاده می کردند. چینی ها به دلیل رنگ و شباهت ظاهری آن به شاخ گوزن آن را نماد خوشبختی، رتبه بالای خانوادگی و طرل عمر می دانند. در زمان مانچو چین از این گوهر به طور انحصاری برای امپراتور استفاده می کردند.
Coral از کلمه یونانی Korallian گرفته شده و رنگ قرمز منحصر به فرد آن را توضیح می دهد. سختی آن 3/5 و وزن مخصوص آن 3/86 بوده و به صورت دامله یا کروی برش می خورد. رنگ آن از صورتی مایل به قرمز تا صورتی کمرنگ تا قرمز پر رنگ دیده می شود. نمونه قرمز روشن آن را Noble Coral می نامند.
گوهرشناسی
گوهرشناسی
گوهرشناسی
رنگ قرمز مرجان ها بسیار گرانبها است ولی اکثر مرجان های قرمز رنگ دیده شده در بازار از نوع رنگ شده آن است.
در پزشکی ترکیبات شیمیایی حاصل از مرجان برای درمان سرطان، ایدز، تسکین درد و بسیاری از موارد دیگر استفاده می شود. کربنات کلسیم مرجان در پزشکی سنتی هم کاربرد وسیعی دارد و به عنوان مکمل در درمان اختلالات متابولیسمی استخوان که با کمبود کلسیم همراه است استفاده می شود.

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877