Color stone & Pearl

شهاب سنگ

فرهاد زندی

مهندس فرهاد زندي فارغ التحصيل مهندسي جواهرسازي و گوهر شناسي از دانشگاه جورج براون کانادا،Gem-A انگلستان، GIA و ISG آمريکا
 گوهرشناسی
شهاب سنگ ها قسمتی جدا شده از یک سنگ (Stony-Metalic) یا آهن (Metalic) است که از فضا از جو عبور کرده و به زمین برخورد می کند. باور بر این است که این شهاب سنگ ها از یک جایی ما بین سیاره مریخ و مشتری به طرف زمین می آیند و می توانند از یک گرم تا 60 تن وزن داشته باشند.
هنگامی که شهاب سنگ ها با سرعت زیاد وارد جو زمین می شوند حرارت زیادی پیدا کرده و باعث ذوب شدگی سطحی می شوند که این آثار بر روی سطح آن به وضوح دیده می شوند. معمولاً دارای رنگ خاکستری تیره تا سیاه رنگ بوده که به مرور زمان به علت اکسیداسیون به رنگ قهوه ای تغییر می کند.
گوهرشناسی
شهاب سنگ ها بر خلاف تصور نه تنها گرد نیستند بلکه دارای اشکال غیر معمول و گوشه دار غیر تیز هستند که گاهی بر روی سطح آنها می توان فرورفتگی های ریز یا درشتی را مشاهده کرد.
گوهرشناسی
باید توجه داشت که شهاب سنگ های آهن دار دارای نیکل بوده و اگر نمونه ای بدون عنصر نیکل باشد، آن نمونه شهاب سنگ نیست.
گاهی دیده می شود که باقیمانده کوره های کارخانجات ذوب آهن به جای شهاب سنگ عرضه می شوند که دارای حباب به سطح رسیده همانند سنگ پا هستند در حالیکه شهاب سنگ ها دارای این شکل اسفنجی نیستند.
گوهرشناسی
شهاب سنگ ها به دلیل عنصر آهن به راحتی جذب آهن ربا می شوند، اگر چه برخی نمونه های زمینی هم وجود دارد که جذب آهن ربا می شوند که از معمول ترین آنها می توان به Magnetite و هماتیت اشاره کرد که از نظر ظاهری هم شبیه به شهاب سنگ ها هستند.
گوهرشناسی
آزمایش دیگری که می تواند برای تشخیص شهاب سنگ مفید باشد آزمایش سایش است. هماتیت دارای خط سایش قرمز تیره، Magnetite دارای خط سایش مشکی است در حالیکه شهاب سنگ دارای خط سایش قهوه ای رنگ است.
گوهرشناسی
گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877