الماس

تشخیص کهربای اصل از بدل

پلاستیک و شیشه از بهترین شبه کهربا ها هستند که می توانند با ترکیبات مختلف ساخته و به فروش برسند. انواع دیگر شبه کهربا ها Bakelite، Casein، Polyester و حتی چسب Epoxy را می توان نام برد. در ادامه چند روش را برای تشخیص تقریبی کهربا و شبه کهربا ها آمده است:
گوهرشناسیPolyester
گوهرشناسیGlass
گوهرشناسیBakelite
روش اول: مشاهده بصری
کهربای طبیعی معولاً دارای برش های منظم و کامل هندسی دقیق نبوده و در سطح آنها ترک های ریز دیده شده و درون آنها حباب های ریزی مشاهده می شود. در حالیکه در نمونه های بدلی حباب های بزرگ و به تعداد زیاد دیده می شود. در نمونه های طبیعی در قسمت های شفاف می توان رنگ زرد کم رنگ یا پر رنگ، نارنجی، قرمز، قرمز-قهوه ای و یا شیری و در قسمت های تیره کهربا رنگ های سفید، زرد تخم مرغی، نارنجی، قهوه ای و سیاه را مشاهده کرد. از طرف دیگر کهربای طبیعی که هیچ گونه بهسازی بر روی آن انجام نگرفته رنگ قوی تری با هاله رنگ های دیگر که با هم ادغام شده اند را نشان می دهد که در نمونه های بهسازی و بدلی این چنین نیست.
روش دوم: نسبت وزن به حجم
از آنجایی که کهربا ماده آلی است از تراکم کمی برخوردار است و با توجه به سایزش همانند پلاستیک سبک به نظر می رسد در حالیکه در نمونه های بدلی شیشه ای، وزن شیشه نسبت به حجم آن سنگین تر و جلای شیشه ای هم دارد. بعضی از نمونه های پلاستیکی شبه کهربا می تواند دارای وزن حجمی نزدیک به کهربا باشند و به سادگی با کهربای طبیعی اشتباه شود.
روش سوم: آزمایش سختی
همانطور که پیشتر گفته شد، سختی کهربا حدود 2 تا 2/5 است به این معنا که با ناخن خش برنمی دارد، در حالیکه کهربای جوان (Copal) دارای سختی 1/5 بوده و با ناخن خش برمی دارد. شیشه و یا پلاستیک سختر از کهربا هستند و با ناخن خش برنمی دارند.
روش چهارم: تست خراش
در این روش با نوک چاقو در پشت کهربا خط کوچکی کشیده می شود. اگر نمونه خورد شد کهربا است و اگر به صورت نواری جمع شد پلاستیک است و شیشه هم که اصلاً خش بر نمی دارد.

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877