الماس

انواع برش ها در الماس

در حقیقت این شکل برش گوهر است که مورد توجه قرار می گیرد و می تواند توصیف کننده شخصیت و سلیقه فرد باشد. معمولاً ویژگی برش گوهر ها به همراه شکل و سبک برش آنها بیان میشود. برای مثال الماسی با برش برلیان به شکل گرد به صورت Round Brilliant Diamond خوانده می شود.
ممکن است برخی گوهر ها به صورت گرد برش خورده اما سبک برششان دامله (Cabochon) باشد که اغلب بروی گوهر هایی که پدیده دارند یا از شفافیت خوبی برخوردار نیستند زده می شود که در آن صورت آن را Round Cabochon می نامند.
سنگ شناسی
تعیین سبک و شکل برش با کمک دستگاه های پیشرفته و نظر مستقیم فرد تراشکار مشخص می شود تا بتوان گوهری با کمترین کاهش وزن و با کیفیت مناسب از سنگ برش نخورده اصلی (Rough) بدست آورد. در این مقالات می توانید نحوه برش الماس و نحوه برش گوهر های رنگی صفحه دار و نحوه برش دامله را مشاهده نمایید.
در ادامه درباره انواع مختلف شکل های برش توضیحاتی ارائه می شود.
Round Brillaint Cut
اکثر الماس ها به این شکل و سبک، برش خورده که نهایت درخشندگی را در الماس به وجود می آورد. این نوع برش از برش های سنتی بوده و اغلب توسط خریداران انتخاب شده و برای حلقه های نامزدی بسیار مناسب است. این برش در قسمت تاج (Crown) دارای یک صفحه Table، هشت صفحه Bezel، هشت صفحه Star، شانزده صفحه Upper Girdle و در بخش پاویلیون یا خیمه دارای شانزده صفحه Lower Girdle، هشت صفحه Pavilion و یک صفحه Culet می باشد. این برش در حالت استاندارد دارای 57 صفحه و چنانچه کیولت داشته باشد دارای 58 صفحه خواهد بود. در این مقاله می توانید قسمت های مختلف برش برلیان را مشاهده نمایید.
اندازه های استاندارد برش برلیان در بخش ارتفاع کل بین 60 تا 61 درصد و در بخش Table بین 54 تا 60 درصد متغیر است. در این مقاله می توانید بخش های مختلف برش را با اندازه های استاندارد آن مشاهده نمایید.
سنگ شناسی
به دلیل تقاضای زیاد و محبوبیت، این نوع برش از قیمت بالایی برخوردار بوده و اغلب در حلقه های نامزدی، گوشواره های میخی (Stud Earring) و یا آویز ها استفاده می شود.
سنگ شناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877