الماس

انواع برش ها در الماس

Marquise Cut
برشی شبیه به قایق که دارای 57 صفحه است. نام این برش از نام خانم فرانسوی Madam de Pompadour که به Marquise de Pompadour معروف بوده، گرفته شده است. این بانو از زنان زیبای عصر خود دردربار فرانسه بوده که به دستور پادشاه، گوهری شبیه صورت وی برش و صیقل داده شد. در هنگام خرید این نوع برش باید به درجه بندی رنگ الماس دقت شود . در درجه رنگی پایین تر از J در گوشه های این برش، رنگ دیده می شود.
استفاده از این نوع برش در انگشتر باعث می شود انگشتان باریک تر و کشیده تر به نظر برسد. در این برش محدوده تاریکی به شکل پاپیون در Table دیده می شود که به آنBow Tie Effect می گویند.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
Oval Shape
این برش بسیار شبیه برش Round بوده و تنها تفاوت آن حالت کشیدگی آن نسبت به برش گرد است. این برش توسط Lazare Kaplan در سال 1960 ابداع شده است که معمولاً 56 تا 57 صفحه دارد. در سال های اخیر به عنوان الماس اصلی انگشتر های نامزدی و ازدواج طرفداران بسیاری پیدا کرده و به دلیل کشیدگی که دارد، انگشتان را بلند تر و باریک تر نشان می دهد. این برش هم مانند Marquise دارای Bow Tie effect می باشد.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
Pear Cut
این برش ترکیبی از Round و Marquise است که معمولاً 58 صفحه دارد و به دلیل شکل برش خاص در طراحی های منحصر به فردی استفاده می شود. در هنگام خرید این نوع برش باید به درجه بندی رنگ الماس دقت شود . در درجه رنگی پایین تر از J، در گوشه های این برش، رنگ دیده می شود. منحنی های دیده شده در این برش باید کاملاً قوس دار و بدون لبه های تیز باشد.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
Princess Cut
برشی با گوشه های تیز و صفحه نخورده که اغلب به شکل مربع زده می شود. معمولاً 76 صفحه دارد که براقی بسیاری را نسبت به برش Round ایجاد می کند و یکی از محبوب ترین برش های فانتزی الماس به شمار می رود. این برش توسط Betzalel Amber و Israel Itzkowitz در سال 1980 ابداع شده است. بهتر است این نوع برش به صورت Prong بر روی فلز طلا سوار شود تا چهار گوشه آن را از شکستن محافظت شود. نکته قابل توجه در این برش این است که اندازه گوشه تا گوشه این برش 15% بیشتر از اندازه الماس با برش گرد با وزن یکسان است و در نتیجه از نظر ظاهری بزرگتر دیده می شود.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
Radiant Cut
اولین برش به شکل مربع یا مستطیل با 70 صفحه و لبه های صاف و گوشه های صفحه خورده که اغلب با برش Princess اشتباه می شود. گوشه های صفحه خورده این برش به براقی الماس کمک کرده و به همین دلیل اغلب به عنوان گوهر اصلی حلقه ها و آویز ها استفاده می شود. در هنگام خرید این نوع برش باید به درجه بندی رنگ الماس دقت شود . در درجه رنگی پایین تر از J، در گوشه های این برش، رنگ دیده می شود.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
Trilliant Cut
این برش یکی از غیر معمول ترین تراش های گوهر ها بوده و به نام های Trillion یا Trielle نیز معروف است. اگر گوهر با عمق مناسب برش خورده باشد، بازی نور و انعکاس بسیاری نشان میدهد. این برش در کنار برش های دیگر به شکل مربع یا مستطیل بسیار زیبا خواهد بود. این برش می تواند لبه های قوس دار یا صاف با گوشه های تیز یا صفحه خورده داشته باشد.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
سنگ شناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877