الماس

رابطه برش و نور در الماس

فرزاد زندی

مهندس فرزاد زندی،مدیر عامل گوهرپارسیان فارغ التحصیل از موسسه HRD بلژیک،GIA آمریکا و دارای مدرک مربیگری و قیمت گذاری از ISG آمریکا
 سنگ شناسی
برش تنها به شکل الماس مثل گرد، بیضی، اشکی و ... مربوط نشده بلکه به طرز قرار گرفتن صفحات برش در کنار هم(Proportion) ، تناسب (Symmetry) و صیقل (Polish) آن ها هم اشاره دارد. برش الماس بیشتر از هر فاکتور دیگری در زیبایی الماس تأثیر دارد.
برش الماس بر روی سه فاکتور براقی(Brilliancy) ، دیسپرژرن (Fire) و Scintillation تأثیر مستقیم دارد.
براقی (Brilliancy)
مجموعه انعکاس نور سفيد داخلي و سطحي الماس را Brilliancy مي گويند.
براي تعيين ميزان براقي ، سنگ را در زير نورDay light (نور سفيد) مقدار کمي تکان داده و به ميزان نور سفيد انعکاس يافته از درون و سطح الماس توجه مي کنيم. ميزان براقي در سنگ به درجاتPoor (ضعيف) ، Fair (متوسط) ، Good (خوب) ، Very Good (خيلي خوب) و Excellent (عالي) تقسيم ميشود.
سنگ شناسی
دیسپرژرن (Fire)
به شكست نور سفيد و تبديل آن به 6 طيف نوري قرمز، نارنجي، زرد ، سبز ، آبي و بنفش ديسپرژن گفته مي شود. هنگامي كه نور از دو سطح غير موازي بخصوص منشور شفاف عبور كند اين پديده رخ مي دهد.
بنابراين با ورود نور سفيد به داخل الماس (با تراش استاندارد برليان) اين نور به شش طيف رنگي اصلي تقسيم شده و پس از انعکاس از صفحات خيمه به چشم ناظر مي رسد. ميزان Dispersion به درجات Poor (ضعيف) ، Fair (متوسط) ، Good (خوب) ، Very Good (خيلي خوب) و Excellent (عالي) تقسيم ميشود.
سنگ شناسی
روشن و خاموشی (Scintillation)
روشن و خاموش شدن صفحات بر اساس انعکاس سطحي را Scintillation مي گويند که به عوامل زير بستگي دارد:
1- تعداد صفحات: كه هر چه تعداد صفحات بيشتر باشد باعث افزايش Scintillation مي شود.
2- كيفيت صيقل: كه هر چه صيقل صفحات بهتر باشد چشمك زدن هم قوي تر است.
3- زاويه و شدت نور تابيده شده: که هر چه زاويه برخورد نور به صفحات نسبت به خط نرمال بيشتر بوده و شدت آن بيشتر باشد Scintillation قويتر ميشود.
براي بهتر ديدن Scintillation بهتر است که الماس را در زير نور مقداري تکان دهيم.
سنگ شناسی
برشکار برای برش الماس باید به نکات زیادی دقت کند ، اولین مورد ، در نظر گرفتن وزن الماس است یعنی به دست آوردن بیشترین وزن الماس برش خورده از یک کریستال الماس(Rough Diamond) ،زیرا اکثر مشتریان به وزن بیشتر اهمیت می دهند تا برش استاندارد.
برش استاندارد می تواند باعث از بین رفتن وزن الماس شود و برشکاران باید به این نکته توجه کنند.
در تصویر نمونه سنگ الماس برش نخورده ای نشان داده شده است که می تواند به دو حالت مختلف برش بخورد.
1) یک الماس با عمق زیاد که از نظر برش استاندارد نیست ولی وزن بیشتری دارد.
2) یک الماس با برش استاندارد که وزن کمتری دارد.
سنگ شناسی
ابعاد برش در الماس (Proportions) :
Proportions به رابطه بین سایز ، شکل برش و زوایای صفحات الماس اشاره می کند . عوامل زیادی در بازتاب نور به سطح الماس برش خورده تأثیر دارد. وقتی نور به سطح الماس برش خورده (Facet Diamond) برخورد می کند، 20% آن از سطح منعکس می شود.
از 80% که وارد الماس می شود ، بخشی از انتهای الماس یعنی Pavilion (خیمه) خارج می شود. قسمت های مختلف برش را می توانید در این مقاله مشاهده نمایید.
ابعاد متناسب در برش الماس و زوایای استاندارد صفحات نسبت به هم باعث می شود نور در درون الماس بازتاب پیدا کند و از قسمت Crown (تاج) به چشم بیننده برسد.
این نور منعکس شده در قالب بازی نور صفحات (Scintillation) ، تقسیم شدن نور به رنگ های رنگین کمان (Fire) و براقی (Brilliancy) توصیف می شود. در تصویر نشان داده شده است که نور پس از ورود به الماس و برخورد با صفحات چه مسیری را طی می کند و زوایای برش و ابعاد آن چه تأثیری بر روی آن دارد.
سنگ شناسی
از عوامل دیگری که در انعکاس نور از الماس مؤثر است، عمق الماس است. عمق الماس به فاصله بین Culet و Table گفته می شود. وقتی که الماس از پهلو دیده می شود و عمق بیشتر تنها وزن الماس را بیشتر می کند (تصویر سمت راست) ولی بر روی بازتاب نور و سه فاکتور گفته شده تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر پویلیون کوتاه نیز می تواند باعث کاهش سه فاکتور گفته شده می شود.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
متداول ترین نوع برش برای الماس برش گرد برلیان (Round Brilliant Cut) است و 75% از برش الماس های فروخته شده در بازار های جهانی را تشکیل می دهد و نسبت به دیگر برش های فانتزی الماس مثل Pear و Oval و ... انعکاس نور بسیار بهتری را نمایش میدهد.
جزییات بیشتر درباره برش برلیان را می توانید در این مقاله دنبال کنید.
برش برلیان گرد دارای 57 تا 58 صفحه است منظور از صفحه ، صفحات کوچک برش است که صیقل خورده و در کنار دیگر صفحات ، سبک برش را تشکیل می دهند.
سنگ شناسی
سنگ شناسی
سنگ شناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877