الماس

دستگاه های تست گوهر

فرزاد زندی

مهندس فرزاد زندی،مدیر عامل گوهرپارسیان فارغ التحصیل از موسسه HRD بلژیک،GIA آمریکا و دارای مدرک مربیگری و قیمت گذاری از ISG آمریکا
 گوهرشناسی
استفاده از دستگاهی که بتواند برای هرکسی آسان باشد تا بتواند گوهر ها را شناسایی کند، بسیار هیجان انگیز خواهد بود. دستگاهی که بتواند بدون آسیب رساندن به گوهر، گوهرهای طبیعی را از مصنوعی جداکند یا تشخیص دهد که گوهر سبز رنگ، زمرد ، پریدوت، گارنت یا فقط تکه ای شیشه است!! اگر می توانست بگوید که گوهر مورد بهسازی با حرارت قرار گرفته و یا تحت اشعه رادیواکتیو قرار گرفته است بسیار عالی بود.
متأسفانه چنین دستگاهی وجود ندارد و شاید هم هیچوقت ساخته نشود اما تلاش های بسیاری جهت ارائه دستگاه های مشابه صورت گرفته است. دستگاه هایی که هیچگاه نمی توانند جای آزمایشات و مشاهدات دقیق و تخصصی گوهرشناس را بگیرند.
یکی از این دستگاه ها Diamond Tester است، که در ابتدا جهت جداسازی الماس از کیوبیک زیرکنیا (Cubic Zirconi) یا نمونه های اتمی، ساخته شده است. نمونه های جدید آن توانایی شناسایی مویزنایت مصنوعی را هم دارند. وقتی این دستگاه به صورت منطقی بر روی الماس پاسخ صحیح می دهد پس برای سنگ های رنگی نیز می توان از این روش استفاده نمود. این دستگاه ها برای شناسایی سنگ های رنگی مفیدند ولی محدودیت دارند، با این وجود نمونه هایی از آنها ساخته شده و وارد بازار شده است.
گوهرشناسی
این دستگاه با انتقال حرارت کار می کند. الماس یک ماده غیر عادی است که هدایت حرارتی آن 5 برابر نقره است. در گذشته یکی از رایج ترین آزمایشات بدین صورت بود که الماس را در محفظه ای تحت حرارت قرار می دادند و هنگامیکه آن را با لب دهان تماس می دادند، کاملاً سرد حس می شد. در حقیقت الماس گرما را طریق بدن انسان، انتقال میدهد. کیوبیک زیرکنیا نسبت به الماس از ویژگی هدایت و انتقال حرارتی کمتری برخوردار است و این تِستر ها می توانند آن را شناسایی کنند. اما از هنگامی که اولین بار مویزنایت وارد بازار شد، تمام این دستگاه ها را دچار مشکل کرد چرا که مویزنایت هم مانند الماس ویژگی انتقال و هدایت حرارتی بسیار خوبی دارد. قابلیت دیگری به نام هدایت الکتریکی باید به این دستگاه ها اضافه می شد.
گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877