الماس

الماس های معروف

فرزاد زندی

مهندس فرزاد زندی،مدیر عامل گوهرپارسیان فارغ التحصیل از موسسه HRD بلژیک،GIA آمریکا و دارای مدرک مربیگری و قیمت گذاری از ISG آمریکا
 سنگ شناسی
الماس ها از زیبایی منحصر به فردی برخوردارند. نمونه هایی در جهان یافت می شود که نمی توان ارزش واقعی آنها را تخمین زد. در ادامه به برخی از نمونه های کمیاب الماسها اشاره شده است.
گوهرشناسی Archduke Joseph
وزن و رنگ: 72 قیراط و بی رنگ
به ارزش حدود 21/47 میلیون دلار
گوهرشناسی The Allantt Diamond
وزن و رنگ : 101/29 قیراط و زرد روشن
به ارزش حدود 7 میلیون دلار
گوهرشناسی The Heart of Eternity
وزن و رنگ : 27/64 قیراط و آبی روشن
به ارزش حدود 7 میلیون دلار
گوهرشناسی Wittelsbach Diamond
وزن و رنگ : 35/36 قیراط و آبی روشن
به ارزش حدود 16/4 میلیون دلار
گوهرشناسی The Steinmetz Pink
وزن و رنگ : 59/60 قیراط و صورتی
به ارزش حدود 25 میلیون دلار
گوهرشناسی De Beers Centenary Diamond
وزن و رنگ : 273/85 قیراط و بی رنگ
به ارزش حدود 100 میلیون دلار
گوهرشناسی Majestic Pink Diamond
وزن و رنگ : 12/27 قیراط و صورتی
به ارزش حدود 6/53 میلیون دلار
گوهرشناسی The Bulgari Blue Diamond
وزن و رنگ : 11 قیراط و آبی
به ارزش حدود 8 میلیون دلار
گوهرشناسی بدون نام
وزن و رنگ : 118 قیراط و بی رنگ
به ارزش حدود 19 میلیون پوند
گوهرشناسی The Sun-Drop Diamond
وزن و رنگ : 110/03 قیراط و زرد رنگ
به ارزش حدود 12/4 میلیون دلار
گوهرشناسی The Moussaieff Red
وزن و رنگ : 5/11 قیراط و قرمز رنگ
به ارزش حدود 8 میلیون دلار

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877