چلسی فیلتر

چلسی فیلتر

ابزاري که با بررسي عناصر واسطه مي تواند در تشخيص سنگ به گوهرشناس ياري رساند، چلسي فيلتر است.

 چلسي فيلتر يکي از مهم ترين ابزارهاي گوهر شناسي در علم گوهر شناسي است که در شهر چلسي انگليس ساخته شد. اين وسيله از دو فيلتر ژلاتيني تشکيل شده است که اجازه عبور طيف هاي قرمز و زرد مايل به سبز را به نور مي دهد و وسيله خوبي براي جداسازي زمرد ها از ديگر سنگ هاي سبز بدلي مثل شيشه سبز مي باشد.
جهت تهیه این ابزار می توانید با بخش فروش مجتمع به شماره 22884877 (6خط) تماس حاصل فرمایید.

Date

09 خرداد 1395

Categories

ابزار گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877