رفرکتومتر

رفرکتومتر

وقتي نوري وارد جسمي مي شود با توجه به تراکم اتمها از سرعتش کاسته شده و مي شکند که اين زاويه شکست تقريباً براي هر سنگي مشخص و ثابت است. پيدا کردن ضريب شکست سنگ ها يکي از مهم ترين شاخص هاي شناسايي گوهر است. دستگاهي که براي پيدا نمودن ضريب شکست مورد استفاده قرار مي گيرد Refractometer (رِفرَکتومِتِر) نام دارد

جهت تهیه این ابزار می توانید با بخش فروش مجتمع به شماره 22884877 (6خط) تماس حاصل فرمایید.

Date

10 خرداد 1395

Categories

ابزار گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877