تستر گوهر

تستر گوهر

این وسیله قابل حمل که براساس انتقال حرارت کار می کند، می تواند تنها برای شناسایی گوهر های رنگی و الماس مورد استفاده قرار بگیرد و توانایی شناسایی گوهرهای طبیعی از مصنوعی را نداشته و نمونه الماس و شبه الماس ها را هم نمی تواند تشخیص دهد.

جهت تهیه این ابزار می توانید با بخش فروش مجتمع به شماره 22884877 (6خط) تماس حاصل فرمایید.

Date

10 خرداد 1395

Categories

ابزار گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877