میکروسکوپ

میکروسکوپ

این میکروسکوپ دارای توان بزرگنمایی 10 تا 40 برابر بوده ومجهز به سه منبع نوری ( عبوری ، انعکاسی و پخشی) و لوازم جانبی همانند Dark Field و Tweezers می باشد ، ابزاری بسیار مهم برای یک کارشناس گوهر شناسی در لابراتوار جهت تعیین هویت، درجه بندی و تشخیص نمونه های بهسازی شده و مصنوعی گوهرها با مشاهده انواع گوناگون ناخالصی ها و .... .

Date

05 مهر 1395

Categories

ابزار گوهرشناسی

About Complex

GoharParsian Complex as the first specialized school and laboratory of jewelery and jewelery design in 2004 with its official activity with the license of technical and professional organization of the country and the National Union of Jewelry with the most experienced professors in Iran with relevant and international documents from institutes, and established prestigious foreign universities with the aim of specialized training and upgrading of the science of gemology in Iran.

Search for laboratory reports

Contact Hours Address

Suite 11,985 Shariati St, Kasra Building,Tehran, Iran
Opening hours: Saturday to Wednesday 9am to 4pm
02122884877