مجله لعل

مقاله گوهرشناسی، تابستان 96

ادامه

مجله لعل

مقاله کهربا، اسفند95-قسمت 1

ادامه

مجله لعل

مقاله کهربا، اسفند95-قسمت 2

ادامه

مجله لعل

مقاله کهربا، اسفند95-قسمت 3

ادامه

مجله لعل

مقاله کهربا، اسفند95-قسمت 4

ادامه

مجله لعل

مقاله کهربا، اسفند95-قسمت 5

ادامه

مجله لعل

مقاله کهربا، اسفند95-قسمت 6

ادامه

مجله لعل

مقاله بریل، اسفند95-قسمت 1

ادامه

مجله لعل

مقاله بریل، اسفند95-قسمت 2

ادامه

مجله لعل

مقاله بریل، اسفند95-قسمت 3

ادامه

مجله لعل

مصاحبه با خانم درخشان،شهریور 95

ادامه

مجله لعل

مصاحبه با مهندسین زندی - شهریور 95

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - مهر 93

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - بهار 93

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - تابستان 93

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - زمستان 92

ادامه

مجله اتحادیه تهران

الماس - بهار 91

ادامه

مجله اتحادیه کشوری

توپاز- بهار 91

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - تابستان 92

ادامه

مجله اتحادیه تهران

مصاحبه - تابستان 92

ادامه

مجله اتحادیه کشوری

شیشه ها- فروردین 92

ادامه

مجله اتحادیه کشوری

خانواده اسپدومن - پاییز 91

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - فروردین 92

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی (1) - پاییز 91

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی (2) - پاییز 91

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی (1) - تابستان 91

ادامه

مجله طلا و جواهر

موزش گوهرشناسی (2)- تابستان 91

ادامه

مجله فناوری شیشه

شرکت سوارروسکی (1) - تابستان 91

ادامه

مجله فناوری شیشه

شرکت سوارروسکی (2) - تابستان 91

ادامه

مجله طلا و جواهر

آموزش گوهرشناسی - بهار 91

ادامه

مجله فناوری شیشه

هنر شیشه در جواهرات (1) – بهار 91

ادامه

مجله فناوری شیشه

هنر شیشه در جواهرات (2)– بهار 91

ادامه

مجله فناوری شیشه

هنر شیشه در جواهرات (3) – بهار 91

ادامه

درباره مجتمع

مجتمع گوهرپارسیان به عنوان اولین آموزشگاه و لابراتوار تخصصی گوهرشناسی و طراحی جواهرات در سال 1383 فعالیت رسمی خود را با مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه کشوری طلا و جواهر با مجرب ترین اساتید حال حاضر در ایران با مدارک مرتبط و بین المللی از موسسات و دانشگاه های معتبر خارجی با هدف آموزش تخصصی و ارتقاء سطح علم گوهرشناسی در ایران آغاز نمود.

جستجوی گزارش آزمایشگاهی